Tìm kiếm
2019-12-12 23:01:25 Bán bộ máy tính còn bảo hành. 24,500,000 0988989218 2019-12-12 23:01:25 1 Bán bộ máy tính còn bảo hành. 24,500,000 0988989218 24,500,000 2019-12-12 23:01:25 2 Bán bộ máy tính còn bảo hành. 24,500,000 0988989218 24,500,000 2019-12-12 22:37:04 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 2019-12-12 22:37:04 1 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 2 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 3 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 4 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 5 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 6 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:37:04 7 AMPLI LUXMAN L550 12,500,000 0909 816 335 12,500,000 2019-12-12 22:15:19 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2019-12-12 22:15:19 1 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2,500,000 2019-12-12 22:15:19 2 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2,500,000 2019-12-12 22:15:19 3 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2,500,000 2019-12-12 22:15:19 4 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2,500,000 2019-12-12 22:15:19 5 Máy lọc không khí JAPAN 2,500,000 0944608988 2,500,000 2019-12-12 22:04:29 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 2019-12-12 22:04:29 1 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 2 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 3 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 4 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 5 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 6 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 7 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 22:04:29 8 AMPLI MARANTZ PM 16 14,500,000 0909 816 335 14,500,000 2019-12-12 21:59:25 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 2019-12-12 21:59:25 1 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 500 2019-12-12 21:59:25 2 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 500 2019-12-12 21:59:25 3 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 500 2019-12-12 21:59:25 4 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 500 2019-12-12 21:59:25 5 Nồi cơm cao tần JAPAN 500 0944608988 500 2019-12-12 21:42:00 thanh lý ghế cabin bọc nệm. Hàng mới 100%,bảo hành 12 240,000 0916 884 590 2019-12-12 21:42:00 1 thanh lý ghế cabin bọc nệm. Hàng mới 100%,bảo hành 12 240,000 0916 884 590 240,000 2019-12-12 20:42:47 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 2019-12-12 20:42:47 1 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:42:47 2 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:42:47 3 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:42:47 4 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:42:47 5 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:42:47 6 Biến áp cách ly ra 56V 2kva của Lioa 1,100,000 0966 257 691 1,100,000 2019-12-12 20:35:04 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 2019-12-12 20:35:04 1 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 2 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 3 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 4 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 5 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 6 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 7 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 8 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 9 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 10 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 11 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 12 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 13 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:35:04 14 Lưới trát tường chống nứt tường ,nứt sàn 5x5 ,10x10 tại Hà Nội 420,000 0912 176 006 420,000 2019-12-12 20:25:27 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 2019-12-12 20:25:27 1 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 2 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 3 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 4 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 5 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 6 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 7 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 8 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 9 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 10 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 11 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 12 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 13 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 14 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 15 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 16 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 17 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 18 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 19 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 20 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 21 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 22 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 23 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 24 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 25 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:25:27 26 Hàng rào dây thép gai giá tốt nhất tại Hà Nội 175,000 0912 176 006 175,000 2019-12-12 20:14:18 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 2019-12-12 20:14:18 1 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:14:18 2 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:14:18 3 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:14:18 4 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:14:18 5 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:14:18 6 Quạt tháo máy Apple Power Mac G5 Xám Bi 350,000 0966 257 691 350,000 2019-12-12 20:11:17 Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 2019-12-12 20:11:17 1 Con lăn điện máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 2 quạt giải nhiệt dầu thủy lực máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 3 bộ cầu trước sau chuyển động máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 4 bọc động trục chuyển động máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 5 bô công tắc kiểm tra khởi động chống cháy máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 6 bộ tay lái + cốt lái máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 7 tấm kết nối động cơ máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 8 xi-lanh cần thủy lực máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 9 phụ kiện khoan hầm mỏ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 10 khoan neo thủy lực Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 11 con lăn dài băng truyền máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 12 miếng kết nối bu-li bơm thủy lực máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 13 trục cat tang trước sau máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 14 ống dầu cao áp + đồng hồ áp suât máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 15 ống lót máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:11:17 16 trục cat tang máy cào vơ Phụ Tùng Gầm Máy Cào Vơ Bánh Lốp 10,000,000 0365927888 10,000,000 2019-12-12 20:07:01 CHẢ CÁ THÁC LÁC ĐỒNG U MINH 260,000 0913986655 2019-12-12 20:07:01 1 CHẢ CÁ THÁC LÁC ĐỒNG U MINH 260,000 0913986655 260,000 2019-12-12 20:07:01 2 CHẢ CÁ THÁC LÁC ĐỒNG U MINH 260,000 0913986655 260,000 2019-12-12 20:07:01 3 CHẢ CÁ THÁC LÁC ĐỒNG U MINH 260,000 0913986655 260,000 2019-12-12 19:51:24 Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG 550,000,000 0365927888 2019-12-12 19:51:24 1 Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG là máy thiết kế và chế tạo nhằm mục đích phá bê tông, đá sau đó dùng máng cào đưa bê tông, đá lên băng tải đổ lên phương tiện vận chuyển bốc xúc đưa đi đổ.

– Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG là cỗ máy đa năng dùng trong xây dựng, đạp phá sân bê tông lớn và phá đá đường xây dựng trong hầm ngầm, điều kiện làm việc khắc nhiệt. nó có đặc điểm là liên hoàn từ khâu đục phá bốc xúc dọn dẹp đến khi dọn sạch mặt bằng theo yêu cầu. Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG hoạt động dựa trên nguyên lí điều khiển thủy lực cho toàn bộ các bộ phận kết cấu trên máy.

– Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG có khối lượng tự trọng lớn, nặng vì vậy có sức đối kháng lớn với các vật liệu công trình có độ cứng cao. Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG làm việc hiệu quả với khối lượng lớn.

– Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG do Công ty Cổ phần công nghệ OBD Việt nam Là đại diện ủy quyền bảo hành sửa chữa lắp đặt và chăm sóc khách hàng của hãng Gaofeng Trung Quốc. Quý khách có nhu cầu tư vấn lh với obd việt nam Máy Cào Vơ Phá Đá Thủy Lực ZWY 180B GAOFENG 550,000,000 0365927888 550,000,000 2019-12-12 19:37:51 Máy Cào Vơ Bánh Lốp LWT50/15 KA HENGLI 400,000,000 0365927888 2019-12-12 19:37:51 1 Máy Cào Vơ Bánh Lốp LWT50/15 KA HENGLI 400,000,000 0365927888 400,000,000 2019-12-12 19:32:37 Loc xi 231 350,000 0389667117 2019-12-12 19:32:37 1 Loc xi 231 350,000 0389667117 350,000 2019-12-12 19:32:37 2 Loc xi 231 350,000 0389667117 350,000 2019-12-12 18:46:53 lõi lọc Trim ion hyper 3,000,000 0907496373 2019-12-12 18:46:53 1 lõi lọc Trim ion hyper 3,000,000 0907496373 3,000,000 2019-12-12 18:13:52 bao test 210,000 0932298655 2019-12-12 18:13:52 1 bao test 210,000 0932298655 210,000 2019-12-12 18:13:52 2 bao test 210,000 0932298655 210,000 2019-12-12 18:13:52 3 bao test 210,000 0932298655 210,000 2019-12-12 17:43:45 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 2019-12-12 17:43:45 1 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 2 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 3 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 4 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 5 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 6 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:45 7 Xe tải 1.9 tấn thùng dài 6m2 545,000,000 0908 367 103 545,000,000 2019-12-12 17:43:06 Giày bảo hộ lao động BH1 520,000 0966335009 2019-12-12 17:43:06 1 Giày bảo hộ lao động BH1 520,000 0966335009 520,000 2019-12-12 17:43:06 2 Giày bảo hộ lao động BH1 520,000 0966335009 520,000 2019-12-12 17:06:24 Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine, cửa phòng tại đỗ xuân hợp 4,000,000 0943473355 2019-12-12 17:06:24 1 Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine, cửa phòng tại đỗ xuân hợp 4,000,000 0943473355 4,000,000 2019-12-12 17:06:24 2 Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine, cửa phòng tại đỗ xuân hợp 4,000,000 0943473355 4,000,000 2019-12-12 17:06:24 3 Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine, cửa phòng tại đỗ xuân hợp 4,000,000 0943473355 4,000,000 2019-12-12 16:49:29 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 2019-12-12 16:49:29 1 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 2 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 3 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 4 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 5 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 6 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 7 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 8 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:49:29 9 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0934 174 886 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 2019-12-12 16:44:18 1 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 2 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 3 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 4 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 5 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 6 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 7 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 8 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:44:18 9 Nội Thất Phòng Thờ - Bàn Thờ Ngũ Phúc Nhị Cấp | Hàng Tuyển 25,000,000 0972636709 25,000,000 2019-12-12 16:36:48 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 2019-12-12 16:36:48 1 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 2 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 3 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 4 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 5 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 6 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 7 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 8 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 9 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 10 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 11 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 12 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 13 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 14 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 15 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 16 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:48 17 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0934 174 886 205,000,000 2019-12-12 16:36:25 Máy Cào Vơ Bánh Gòng Phòng Nổ ZWY 60/15T GAOFENG 100,000,000 0365927888 2019-12-12 16:35:47 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 2019-12-12 16:35:47 1 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 2 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 3 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 4 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 5 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 6 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 7 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 8 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 9 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 10 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 11 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 12 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 13 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 14 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 15 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 16 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:35:47 17 Siêu Phẩm Phòng Khách - Bộ Bàn Ghế Chạm Đào, Tay Cột 12, 10 Món Siêu VIP | Hàng Tuyển 205,000,000 0972636709 205,000,000 2019-12-12 16:25:20 chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 2019-12-12 16:25:20 1 chổi bông cỏ. chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 2 Chổi dừa chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 3 chổi dừa đen. 
nguyên liệu: cọng dừa đen.
trọng lượng: 500gr
bó dây kẽm.
cán lóng. chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 4 chổi rẽ quạt
nguyên liệu: cọng dừa đen.
cán lóng.
trọng lượng: 500gr chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 5 chổi rẽ quạt
có gắn cán tre. chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 6 chổi dừa cán nhựa.
trọng lượng: 400gr.
nguyên liệu: cọng dừa tươi.
cán nhựa.
 chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 7 chổi dừa tươi.
nguyên liệu: cọng dừa tươi
trọng lượng: 550gr.
cán lóng.
bó dây kẽm. chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:25:20 8 chổi bện
nguyên liệu: cọng dừa nước + cọng dừa trái.
cán bện.
trọng lượng: 700gr chổi dừa, chổi xương dừa, chổi bông cỏ. 10,000 0932 146 200 10,000 2019-12-12 16:23:53 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 2019-12-12 16:23:53 1 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 2 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 3 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 4 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 5 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 6 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:53 7 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0934 174 886 15,000,000 2019-12-12 16:23:30 Máy Cào Bốc Xúc Vật Liệu Xây Dựng 600,000,000 0365927888 2019-12-12 16:23:30 1 Máy Cào Bốc Xúc Vật Liệu Xây Dựng 600,000,000 0365927888 600,000,000 2019-12-12 16:22:38 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 2019-12-12 16:22:38 1 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 2 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 3 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 4 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 5 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 6 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:22:38 7 Tủ Tivi Cao Cấp - Thiết Kế 3 Cục | Hàng Tuyển. 15,000,000 0972636709 15,000,000 2019-12-12 16:19:26 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 2019-12-12 16:19:26 1 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 2 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 3 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 4 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 5 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 6 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 7 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 8 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 9 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 10 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 11 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 12 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 13 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:19:26 14 Cần bán ghế nhựa đúc dành cho trẻ em mầm non 90,000 0903 680 577 90,000 2019-12-12 16:18:38 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 2019-12-12 16:18:38 1 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 2 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 3 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 4 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 5 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 6 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 7 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 8 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 9 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 10 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 11 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 12 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 13 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 14 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 15 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 16 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 17 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 18 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 19 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 20 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 21 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 22 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:18:38 23 Hàng rào lưới thép hàn mạ kẽm sơn tĩnh điện D4 a 50x150 105,000 0912 176 006 105,000 2019-12-12 16:16:34 Bán nhà ĐẸP 2,15 tỷ QUỐC TỬ GIÁM 24m2 oto 2,150,000,000 0346438992 2019-12-12 16:16:34 1 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà ĐẸP 2,15 tỷ QUỐC TỬ GIÁM 24m2 oto 2,150,000,000 0346438992 2,150,000,000 2019-12-12 16:16:34 2 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà ĐẸP 2,15 tỷ QUỐC TỬ GIÁM 24m2 oto 2,150,000,000 0346438992 2,150,000,000 2019-12-12 16:16:34 3 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà ĐẸP 2,15 tỷ QUỐC TỬ GIÁM 24m2 oto 2,150,000,000 0346438992 2,150,000,000 2019-12-12 16:10:34 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 2019-12-12 16:10:34 1 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 2 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 3 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 4 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 5 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 6 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 7 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 8 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 9 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 10 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 11 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 12 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 13 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 14 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 15 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 16 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 17 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 18 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:10:34 19 Lưới B40 bọc nhựa hàng luôn sẵn kho 24,000 0912 176 006 24,000 2019-12-12 16:09:16 Mặt nạ hàn điện tử 280,000 0966335009 2019-12-12 16:09:16 1 Mặt nạ hàn điện tử 280,000 0966335009 280,000 2019-12-12 16:09:16 2 Mặt nạ hàn điện tử 280,000 0966335009 280,000 2019-12-12 16:09:16 3 Mặt nạ hàn điện tử 280,000 0966335009 280,000 2019-12-12 16:06:43 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 2019-12-12 16:06:43 1 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 2 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 3 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 4 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 5 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 6 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 7 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 8 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 9 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 10 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:06:43 11 Nhà phân phối cáp điều khiển nhập khẩu Đức- Altek Kabel 10,000 0961571283 10,000 2019-12-12 16:01:01 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH 3,200,000,000 0346438992 2019-12-12 16:01:01 1 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH 3,200,000,000 0346438992 3,200,000,000 2019-12-12 16:01:01 2 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH 3,200,000,000 0346438992 3,200,000,000 2019-12-12 16:01:01 3 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH
Chủ nhà mở rộng kinh doanh thiếu vốn trước tết cần bán căn nhà 5 tầng khu vực BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN 34m2 giá cực tốt chỉ 3.2 tỷ sổ đỏ chính chủ trao tay.
Nhà 5 tầng mới xây hoàn thiện, cực đẹp. Nội thất sang trọng, Thiết kế hiện đại. Thuận tiện cho kinh doanh Spa, Văn phòng.
Tầng 1: BẾP + VS
Tầng 2,3,4: 1 Phòng + Vệ Sinh khép kín
Tầng 5: Phòng thờ + Sân chơi
Vị trí: Cách mặt đường Bùi Xương Trạch 150m, giáp Khương Trung, Oto đỗ trước nhà, Có bãi gửi xe cách nhà 5m. Phía trước là Nhà Văn hóa. Chợ họp cách nhà 20m.
Trước nhà là sân chơi lớn có Nhà văn Hóa và Chợ nhỏ. Dân cư tụ họp đông đúc sầm uất. Có bãi đỗ xe cách nhà 5m. Phù hợp làm Văn phòng cho thuê, Spa.
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, chìa khóa trao tay
LH: Quân 0966784210 ( Miễn phí 100% MG +TG)

 Bán nhà 3.2 tỷ Nguyễn Trãi 34m2x5 Kinh doanh ĐỈNH 3,200,000,000 0346438992 3,200,000,000 2019-12-12 15:59:12 Gấp Gấp cửa hàng mỹ phẩm cần nhân viên làm việc tại TpHcm 6,000,000 0972237402 2019-12-12 15:59:12 1 Gấp Gấp cửa hàng mỹ phẩm cần nhân viên làm việc tại TpHcm 6,000,000 0972237402 6,000,000 2019-12-12 15:54:26 Cần đi not 10 16,666,666 0389929420 2019-12-12 15:54:26 1 Cần đi not 10 16,666,666 0389929420 16,666,666 2019-12-12 15:54:26 2 Cần đi not 10 16,666,666 0389929420 16,666,666 2019-12-12 15:51:36 Đất giá công nhân, đầu tư sinh lời tới 30% một năm, 5x50=250m2, SHR thổ cư đầy đủ, tặng 3 chỉ vàng trong tuần, 250 0797181477 2019-12-12 15:51:36 1 Đất giá công nhân, đầu tư sinh lời tới 30% một năm, 5x50=250m2, SHR thổ cư đầy đủ, tặng 3 chỉ vàng trong tuần, 250 0797181477 250 2019-12-12 15:44:51 vi sinh viên SPORE VIT kèm vitamin C 0922.44.0005 35,000 0922440005 2019-12-12 15:44:51 1 vi sinh viên SPORE VIT kèm vitamin C 0922.44.0005 35,000 0922440005 35,000 2019-12-12 15:44:51 2 vi sinh viên SPORE VIT kèm vitamin C 0922.44.0005 35,000 0922440005 35,000 2019-12-12 15:44:51 3 vi sinh viên SPORE VIT kèm vitamin C 0922.44.0005 35,000 0922440005 35,000 2019-12-12 15:42:24 Lưới Che Nông Nghiệp 4x45 mét 21 mesh 520,000 0906191514 2019-12-12 15:42:24 1 Lưới Che Nông Nghiệp 4x45 mét 21 mesh 520,000 0906191514 520,000 2019-12-12 15:42:24 2 Lưới Che Nông Nghiệp 4x45 mét 21 mesh 520,000 0906191514 520,000 2019-12-12 15:42:24 3 Lưới Che Nông Nghiệp 4x45 mét 21 mesh 520,000 0906191514 520,000 2019-12-12 15:41:32 Khoan Neo Thủy Lực MYT 125/380 100,000,000 0365927888 2019-12-12 15:41:32 1 Khoan Neo Thủy Lực MYT 125/380 100,000,000 0365927888 100,000,000 2019-12-12 15:38:12 GIẢI ĐỘC GAN- HEPATO (0922.44.0005) 219,000 0922440005 2019-12-12 15:38:12 1 GIẢI ĐỘC GAN- HEPATO (0922.44.0005) 219,000 0922440005 219,000 2019-12-12 15:38:12 2 GIẢI ĐỘC GAN- HEPATO (0922.44.0005) 219,000 0922440005 219,000 2019-12-12 15:38:12 3 GIẢI ĐỘC GAN- HEPATO (0922.44.0005) 219,000 0922440005 219,000 2019-12-12 15:35:11 Not 10 cần đi 16,555,555 0389929420 2019-12-12 15:35:11 1 Not 10 cần đi 16,555,555 0389929420 16,555,555 2019-12-12 15:35:11 2 Not 10 cần đi 16,555,555 0389929420 16,555,555 2019-12-12 15:35:00 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 2019-12-12 15:35:00 1 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 807,000,000 2019-12-12 15:35:00 2 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 807,000,000 2019-12-12 15:35:00 3 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 807,000,000 2019-12-12 15:35:00 4 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 807,000,000 2019-12-12 15:35:00 5 MITSUBISHI OUTLANDER 2019 TRẢ GÓP 90% 807,000,000 0904447870 807,000,000 2019-12-12 15:33:04 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 2019-12-12 15:33:04 1 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 360,000,000 2019-12-12 15:33:04 2 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 360,000,000 2019-12-12 15:33:04 3 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 360,000,000 2019-12-12 15:33:04 4 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 360,000,000 2019-12-12 15:33:04 5 MITSUBISHI MIRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 360,000,000 0904447870 360,000,000 2019-12-12 15:31:05 BETAGLUCAN 0922.44.0005 ( SAFMANNAN- PHILEO PHÁP) 119,000 0922440005 2019-12-12 15:31:05 1 BETAGLUCAN 0922.44.0005 ( SAFMANNAN- PHILEO PHÁP) 119,000 0922440005 119,000 2019-12-12 15:29:55 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 2019-12-12 15:29:55 1 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 376,000,000 2019-12-12 15:29:55 2 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 376,000,000 2019-12-12 15:29:55 3 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 376,000,000 2019-12-12 15:29:55 4 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 376,000,000 2019-12-12 15:29:55 5 MITSUBISHI ATTRAGE 2019 TRẢ GÓP 90% 376,000,000 0904447870 376,000,000 2019-12-12 15:25:56 MULTIVIT 0922440005 229,999 0922440005 2019-12-12 15:25:56 1 MULTIVIT 0922440005 229,999 0922440005 229,999 2019-12-12 15:25:23 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 2019-12-12 15:25:23 1 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 888,000,000 2019-12-12 15:25:23 2 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 888,000,000 2019-12-12 15:25:23 3 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 888,000,000 2019-12-12 15:25:23 4 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 888,000,000 2019-12-12 15:25:23 5 MITSUBISHI PAJERO ALL NEW 2020 TRẢ GÓP 888,000,000 0904447870 888,000,000
Đang tải thêm ...